• Elektroniczne zestawy edukacyjne Boson

  BOSON – zestawy elektronicznych modułów

  dla młodych wynalazców, do tworzenia

  zarówno prostych instalacji,

  jak również zaawansowanych urządzeń

  z obszaru Internetu Rzeczy

 • Rządowy program dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczych

  Rządowy program dofinansowania

  wyposażenia w pomoce dydaktyczne

  pracowni przyrodniczych

 • Składanie wniosków do 14 czerwca 2019

  Wnioski o dofinansowanie 
  na doposażenie pracowni przyrodniczych
  należy składać do 14 czerwca 2019

 • Dyski pomiarowe Labdisc

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych*

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne;
b) które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
d) które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
e) które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim. 


* Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej