• Rządowy program dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczych

    Rządowy program dofinansowania

    wyposażenia w pomoce dydaktyczne

    pracowni przyrodniczych

  • Dyski pomiarowe Labdisc

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych*


Dofinansowanie obejmuje wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany jest na 4 lata (2018-2021). Z dotacji nie można sfinansować pomocy dydaktycznych, których zakup został dofinansowany z innych źródeł budżetu państwa.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne,
b) które mają lub będą mieć od 01.09.2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia),
c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,
d) które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 01.09.2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).


* Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej