• Rządowy program dofinansowania pracowni przyrodniczych

  Rządowy program dofinansowania 2021
  wyposażenia pracowni
  przyrodniczych  • Kompaktowe, mobilne laboratorium przyrodnicze
  • Duże możliwości rozbudowy
  • Gotowe zestawy
  • Kalkulator ułatwiający dobór sprzętu do budżetu

 • Pobierz bezpłatne scenariusze lekcji dla przedmiotów przyrodniczych
 • Grupa na Facebooku - Moja pracownia przyrodnicza

  DOŁĄCZ DO NASZEJ
  GRUPY NA FACEBOOKU
  Moja Pracownia Przyrodnicza

 • Elektroniczne zestawy edukacyjne Boson

  BOSON – zestawy elektronicznych modułów

  dla młodych wynalazców, do tworzenia

  zarówno prostych instalacji,

  jak również zaawansowanych urządzeń

  z obszaru Internetu Rzeczy

 • Dyski pomiarowe Labdisc

„Wyciąg z dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej Kryteria podziału rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021”


Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, chemia i fizyka. Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne;
b) które mają lub będą mieć od 01.09.2021 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
c) które nie są szkołami zorganizowanymi w podmiotach leczniczych;
d) które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz które nie          funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
e) które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2020.

Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.

Wnioski (załącznik nr 4) należy przekazywać w formie edytowalnej (xls).

Wzory wniosku i wykazu pomocy dydaktycznych określa załącznik nr 4 i nr 4a (wykaz pomocy dydaktycznych).

Termin składania wniosków: do dnia 31 maja 2021 r.