Razem
BEZ DODATKÓW:

Drukuj

* 0% VAT na zakup monitorów interaktywnych dla edukacji.


LABDISC ilość cena netto PLN wartość netto wartość brutto
labdisc biochem
labdisc fizyka
labdisc uniwersalny
labdisc środowisko
labdisc mini
maks. ilość CZUJNIKI ZEWNĘTRZNE (do gniazda uniwersalnego) ilość cena netto PLN wartość netto wartość brutto
elektroda do tlenu rozp.
zewn. dynamometr
zewn. czujnik napięcia prądu
zewn. czujnik natężenia prądu
zewn. czujnik stężenia CO2
zewn. czujnik pola magnet.
zewn. czujnik temperatury ciał stałych i cieczy
zewn. czujnik pulsu
fotobramka
Spirometr
Wyposażenie dodatkowe ilość cena netto PLN wartość netto wartość brutto
ładowarka do dysków
tablet edukacyjny GlobiMate
Dodatkowe urządzenia ilość cena netto PLN wartość netto wartość brutto
Monitor TT-6518RS (0% VAT *)
Monitor TT-7518RS (0% VAT *)
Komputer OPS S044-610 (0% VAT *)
Wizualizer
Oprogramowanie ilość cena netto PLN wartość netto wartość brutto
mozaBook Classroom PL (1 rok)
mozaBook Classroom PL (2 rok)
mozaBook Classroom PL (3 rok)
Workspace
Czukniki zewnętrzne labdic biochem Fizyka Uniwersalny Środowisko Mini
elektroda do tlenu rozp.
zewn. dynamometr
zewn. czujnik napięcia prądu
zewn. czujnik natężenia prądu
zewn. czujnik stężenia CO2
zewn. czujnik pola magnet.
zewn. czujnik temperatury ciał stałych i cieczy
zewn. czujnik pulsu
fotobramka
Spirometr


Możliwe pomiary Ilość stanowisk labdic biochem Fizyka Uniwersalny Środowisko Mini Tablet GlobiMate
Ciśnienie
ciśnienie barometryczne
PH
Przewodność
Światło
Temperatura otoczenia
temperatury skrajne (termopara)
Puls
Temperatura ciał stałych,cieczy
temperatura IR
Wilgotność
współrzędne GPS
Kąt GPS
prędkość GPS
Kolorymetr
Mętność
napięcie prądu
niskie napięcie
natężenie prądu
odległość
fala dźwiękowa
przyspieszenie
natężenie dźwięku
UV
Tlen rozpuszczony
Stężenie CO2
przyspieszenie i siła
pole magnetyczne
Spirometria
fotobramka